Perfumy. Posłowie do dezindustrializacji
30.00 PLN
oprawa Wybierz oprawę
MIĘKKA
ilość szt. Brak tego produktu
dodaj do koszyka
Zostaniesz poinformowany mailowo o dostępności produktu
podgląd / pdf
o książce
Perfumy to monografia na temat dezindustrializacji w Polsce po 1989 roku wydana zamiast katalogu wystawy Łukasza Skąpskiego pod tym samym tytułem. Książkę tę traktować można jako katalog wątków teoretycznych, któremu towarzyszą, składające się na projekt artystyczny, praca krytyczno-konceptualna Łukasza Skąpskiego oraz fotograficzny esej o degradacji przemysłu i warunków życia mieszkańców Szczecina. 

Planując niniejszą monografię chcieliśmy rozważyć szereg pytań związanych z transformacją systemu ekonomicznego w Polsce, która jak w soczewce skupia się w sytuacji gospodarczej Szczecina, oraz przedstawić uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne, stanowiące szerszy kontekst dla lokalnej dezindustrializacji. Najistotniejszym według nas pytaniem jest, czy wzrost ekonomiczny można traktować jako wartość samą w sobie, w zupełnym oderwaniu od kondycji społeczeństwa i jego dobrostanu? Interesujące było dla nas również zbadanie ideowych źródeł strategii transformacyjnej w Polsce. Dziś, blisko trzy dekady po rozpoczęciu tych procesów, znajdujemy się w punkcie, który pozwala na właściwy dystans umożliwiający postawienie tych pytań. 

Teksty autorów poruszają szerokie spektrum zagadnień od problemu etosu pracy (Jakub Majmurek), poprzez problem zanikania wiedzy technicznej (Andrzej W. Nowak) po problemy związane z przestrzenną organizacją miast (Jarosław Urbański). Tekst Małgorzaty Maciejewskiej dokumentuje proces przekształceń zakładów Diora, przyjmując perspektywę oddolną, społeczną. Koresponduje z tym tekst Agaty Cukierskiej opisujący konsekwencje wycofania produkcji przemysłowej z Bytomia. Maciej Szlinder rozważa problem wzrostu w zestawieniu z coraz częściej dyskutowaną propozycją dochodu podstawowego. Tekst Haliny Zboroń wskazuje na szerokie historyczne i teoretyczne źródła powstania projektu neoliberalnego; podobne choć o wiele skromniejsze ambicje ma tekst Mikołaja Iwańskiego, poświęcony polskiej recepcji tej myśli. 
 
redakcja: Mikołaj Iwański
współwydawca: CSW Kronika w Bytomiu
projekt graficzny i skład: SOKKA - Marcin Wysocki
o autorze
dr Mikołaj Iwański – ekonomista, filozof, adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii sztuki w Szczecinie, gdzie kieruje Zakładem Historii i Teorii Sztuki. Zajmuje się badaniem ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania sztuki.
o projektancie
SOKKA - Marcin Wysocki 
ZOBACZ RÓWNIEŻ
zamknij