Visuality from Intercultural Perspectives: technologies of imaging in communication, art and social science
35.00 PLN
oprawa Wybierz oprawę
MIĘKKA
ilość szt. Brak tego produktu
dodaj do koszyka
Zostaniesz poinformowany mailowo o dostępności produktu
podgląd / pdf
o książce
Pierwsza monografia wydana w ramach projektu TICASS "Visuality from Intercultural Perspectives", która prezentuje wstępne rezultaty rozwijającej się współpracy badawczej w programie Komisji Europejskiej w perspektywie Horyzont 2020. Książka podnosi problematykę zrozumienia sposobów funkcjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miejscach i kulturach, a także wskazuje na sposoby, w jaki różne poziomy wizualnej alfabetyzacji kształtują komunikację wewnątrz wspólnoty oraz pomiędzy wspólnotami. Teksty zawarte w tomie są autorstwa badaczy z różnych obszarów nauk społecznych i humanistycznych, sztuki i biznesu. Książka może zainteresować osoby zajmujące się kulturą wizualną, estetyką, sztuką, komunikacją, edukacją i studiami międzykulturowymi.

<"Visuality from Intercultural Perspectives" stanowi istony wkład w rozwój zrozumienia komunikacji wizualnej w perspektywie historycznej i kulturowej> - Prof. Arnold Berleant.

Książka pod redakcją Michaela Fleminga i Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz

Publikacja w języku angielskim
o autorze
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz - specjalistka w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii kultury i sztuki, prezentująca podejście interdyscyplinarne, łączące elementy refleksji estetycznej i społecznej z analizą zjawisk artystycznych. Publikowała m.in. w "Nowej Krytyce", "Kontekstach", "Ricie Baum" i "Obiegu". Członkini redakcji czasopisma naukowego "Nowa Krytyka" i Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Autorka i koordynatorka projektu TICAS.

PhD. in Philosophy, an Assistant Professor at the Faculty of Painting and New Media at the Academy of Art in Szczecin. A specialist in the fields of philosophical aesthetics and theory of culture and art, who presents an interdisciplinary approach, combining elements of aesthetical and social reflection with an analysis of artistic events. Publishes scientific, critical, journalistic, and literary texts in: “Nowa Krytyka” (“New Critics”), “Konteksty” (“Contexts”), “Contemporary Aesthetics,” and “Pragmatism Today,” among others. A member of the editorial boards for philosophical review “Nowa Krytyka,” "ESPES", reviewer for journals like "Il Capitale Cultural", "The Journal of Posthuman Studies". The Vice-President of the Polish Society for Aesthetics, a member of the Polish Society for Phenomenology, and the Australasian Society for Continental Philosophy. Obtained honorable mention in the Stefan Morawski Competition for best PhD thesis in the field of aesthetics, and various grants, for ex. from the Ministry of Science and Higher Education. That dissertation, “Epistemological Function of Photographic Image” was published by the editorial, Scholar (December 2013) and from European Commission for the project realized within MSCA-RISE Horizon2020 titled "Technologies in Communication, Art and Social Sciences" (TICASS), of which she is the Main Coordinator.
o projektancie
dr Anna Witkowska – artystka wizualna, graficzka, okazjonalna kuratorka, wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie współprowadzi pracownię Książki Artystycznej oraz Publikacji Multimedialnych. Związana z gdańskim środowiskiem artystycznym (m.in. kolektyw „Znajomi znad morza”, kolektyw „All Inclusive”). Współpracuje z Adamem Witkowskim.
ZOBACZ RÓWNIEŻ
zamknij