Widzialność / wizualność obrazu cyfrowego. Pomiędzy fenomenologią a kulturą wizualną
35.00 PLN
oprawa Wybierz oprawę
MIĘKKA
ilość szt. Brak tego produktu
dodaj do koszyka
Zostaniesz poinformowany mailowo o dostępności produktu
podgląd / pdf
o książce
Zbiór tekstów podejmujących problematykę obrazu cyfrowego.
 
Konieczność redefinicji pojęcia obrazu jest obecnie oczywista, ponieważ od niedługiego czasu obcujemy z obrazami pozbawionymi tradycyjnych materialnych ciał, będącymi różnego rodzaju projekcjami. Pociąga to za sobą następujące pytania: jak myśleć dziś o obrazie?, w czym się uobecniają obrazy?, jaki jest status ich istnienia?, jak ich nagromadzenie formujące współczesną ikonosferę wpływa na charakter naszego poznania, jego formę i treść? Niewątpliwie obraz jest pewnym szczególnym fragmentem tego, co widzialne, intencjonalnie ukształtowanym i strukturalnie określonym, a jako taki jest formą przejawu świata. Ta forma nie jest statyczna i bierna, ale dynamiczna i aktywna. Należy zatem postawić pytanie o widzialność/wizualność obrazów cyfrowych – o to jak jest ona uwarunkowana, ustrukturyzowana oraz jak działa w swoim środowisku. 
 
Autorzy: Konrad Chmielecki, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Monika Murawska, Mateusz Salwa, Piotr Schollenberger, Zbigniew Romańczuk, Piotr Zawojski. 
 
Redakcja: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński
o autorze
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz - specjalistka w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii kultury i sztuki, prezentująca podejście interdyscyplinarne, łączące elementy refleksji estetycznej i społecznej z analizą zjawisk artystycznych. Publikowała m.in. w "Nowej Krytyce", "Kontekstach", "Ricie Baum" i "Obiegu". Członkini redakcji czasopisma naukowego "Nowa Krytyka" i Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Autorka i koordynatorka projektu TICAS.
 
PhD. in Philosophy, an Assistant Professor at the Faculty of Painting and New Media at the Academy of Art in Szczecin. A specialist in the fields of philosophical aesthetics and theory of culture and art, who presents an interdisciplinary approach, combining elements of aesthetical and social reflection with an analysis of artistic events. Publishes scientific, critical, journalistic, and literary texts in: “Nowa Krytyka” (“New Critics”), “Konteksty” (“Contexts”), “Contemporary Aesthetics,” and “Pragmatism Today,” among others. A member of the editorial boards for philosophical review “Nowa Krytyka,” "ESPES", reviewer for journals like "Il Capitale Cultural", "The Journal of Posthuman Studies". The Vice-President of the Polish Society for Aesthetics, a member of the Polish Society for Phenomenology, and the Australasian Society for Continental Philosophy. Obtained honorable mention in the Stefan Morawski Competition for best PhD thesis in the field of aesthetics, and various grants, for ex. from the Ministry of Science and Higher Education. That dissertation, “Epistemological Function of Photographic Image” was published by the editorial, Scholar (December 2013) and from European Commission for the project realized within MSCA-RISE Horizon2020 titled "Technologies in Communication, Art and Social Sciences" (TICASS), of which she is the Main Coordinator.
 
 
o projektancie
dr Anna Witkowska – artystka wizualna, graficzka, okazjonalna kuratorka, wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie współprowadzi pracownię Książki Artystycznej oraz Publikacji Multimedialnych. Związana z gdańskim środowiskiem artystycznym (m.in. kolektyw „Znajomi znad morza”, kolektyw „All Inclusive”). Współpracuje z Adamem Witkowskim.
ZOBACZ RÓWNIEŻ
zamknij